Партнерски однос васпитача и родитеља

Принципи парнерског односа васпитача и родитеља:
  • једнакост у односима
  • искреност
  • благовременост и редовност
  • тактичност
  • отвореност
  • дискреција
  • професионалност
  • самокритичност
  • активно слушање
  • конкретна помоћ