Предчиталачке вештине предшколског детета

Анализа степена развоја предчиоталачких вештина:

 • може раставити познате речи на гласове
 • познаје и именује са којим гласом почиње и са којим гласом завршава реч
 • зна именовати речи на задати глас
 • зна препознати да ли је задати глас на почетку, на средини или на крају речи
 • зна раставити једноставне речи на гласове
 • од појединих гласова зна саставити једноставну реч
 • препознаје симболе слова и бројки


Општа стратегија рада на развоју предчиталачких вештина предшколког детета:
 • подстицање интересовања за читање и писање (кроз контакт са делима књижевности)
 • упознавање функицје писаног говора (читање, прављење зидних новина, порука, плаката, честитики, писама....)
 • упознавање смера писања лево-десно (листање и прелиставање књига и часописа, праћење текста док се чита, писање графичких симбола у свесци одређеним редом и с лева на десно...)
 • разумевање теримна глас, слово,  реч, реченица... (аудитивна и визуелна дискриминација фонолошке  структуре речи - разлагање речи на гласове, реченице на речи...)

Порочитајте још: