Схватање просторних односа предшколског детета

Развијено схватање просторних односа:

  • разуме просторне односе: горе, доле, испред, иза, на, у, испод, изнад
  • усвојило је орјентацију:
    • на телу: (десна - лева рука, нога, око)
    • у простору: (зна одредити смер кретања и шта је десно а шта лево до њега) 
    • на паприру: (шта је на десној страни папра, а шта на левој)