Примери радиница са семинара ''Психолошка припрема деце за усвајање писаног говора'', мр Весне Огњеновић

Напомена: одржавање ових радиница, уз паралено одржавање радиница развоја говра претходе постепоном увођењу графема - слова.

Прва фаза
Циљ: Ослобађање речи од реченичког контекста
Сценарио за радионицу: Кажи шта је то реч? Замилите сада сви по једну реч: говоре сви по једну реч, ако кажу више скернути им пажњу да издвоје само једну реч. Каже се једном детету: ''Замисли да знаш да пишеш и напишеш своју реч у вазудху, затим је пажљиво узми и дај је неком детету из групе.''  ''Ти од те речи направи реченицу, тј. кажи нешто, али да употребиш ту реч....Затим се каже једном детету: ''Ти изабери два другара. Које су ваше речи? Изаберите неког ко ће од ваше три речи да направи причу. Напишите своје речи у ваздуху и дајте их том другару....Поступак се понаваља...После се деле у групе по троје и од својих речи праве пручу коју презентују: свака група каже које су три речи имали и исприча своју причу.

Друга фаза:
Циљ: одвајање имена од објекта - индиректно увођење у гласовну структуру речи
Сценари радинице:  Кажемо једном детету:''Реци једну реч и од те речи направи реченицу. Напиши ту целу реченицу у ваздуху и пажљиво је нај неком. Ти узми једну реч из те реченице. Сат ту реч напиши у ваздуху и дај је неком да од ње направи нову реченицу. Реченице се записују или снимају и на крају причитају или преслушају. 
Сада васпитач говори једну реченицу: ''Ја волим да једем чоколаду, сладолед, јабуке, палачинке.'' Питамо једно дете да узме једну реч из ове реченице. Које су речи остале у реченици? Дете треба да иговори реченицу без речи коју је узело. Сад васпитач говори нову реченицу...игра се наставља већим укључивањем деце- деца смишљају реченице.
У групама: Деца која су смишљала реченице су васпитачи а остала деца из групе узимају свако по једну реч из њихове реченице. (Групе по троје). Дете васпитач пита редом децу коју су реч узела и коју су реченицу осмислила и исправља их ако погреше. На крају, сви смисле по једну нову реч и стављају ту своју реч на место узете речи (смешне реченице).

Трећа фаза
Циљ: Одвајање речи од објекта - прво, имплицитно, скривено упућивање на саставне елементе речи
Сценарио радинице: пробати да ли можемо да се играмо тако што пса зовеме ''крава'' а краву ''пас'', да им променимо име. Да ли можете да смилите једну необичну реч? Размислите па кажите једну необичну реч у круг. Сад кажите једну обичну реч, па једну кратку реч, па дугачку (све у круг). Речи се записију. Нудимо им листу са осам парова речи намерн осмишњених (замка). Која је дужа реч: коњ-миш, џин-патуљак, дрво-љубичица, воз-камион, пас-крокодил, сто-столица.... 
Квиз: Свака група добија задатак да васпитачу поставља питања, задатак ''Која је реч дужа?'' Деца смишљају парове речи и говоре да ли је васпитач правилно одговорио и дају му оцену позитивну или негативну (коју васпитач прихвата као да су деца увек у праву али их истовремено записује на папир). Сутрадан: Запамтили смо парове речи  које су нам деца псотављала и нарочито објашњавамо дужину речи које су деца погрешила. Поступак: слушајте пажљиво...припремити сличице тих објеката а испод њих деца слажу онолико кружића колико гласова чују. Упоређују...закључују... Радионицу завршавамо демонстрацијом, враћамо их напочетак да проверимо да ли је дошло до напретка. 

Четврта фаза
Циљ: Развијање свсти о фонемима као саставним елементима речи
Сценарио за радиницу: Кажи своје име. Напиши га у ваздуху, ухвати га обема рукама па га дај неком другом из групе, онај ко је добио  име пише и изговара своје име и име које је добио, оба имена носи у центар круга, оставља у центру туђе име, а своје даје неком другом детету (и тако до краја круга). На крају су у центру сва имена деце.  Када бисте могли да имате два имена како би се звали? Измислите себи још једно име, деца изговарају оба своја имена. Затим изговарају почетна слова оба своја имена, васпитач бележи та слова и прави групе деце преме правим словима имена. Свакој групи причамо причу: Идете једног дана улицом и сретнете једног дечака који плаче. Питате га зашто плаче а он каже да је изгубио прво слово свог имена. Птиа вас да ли бисте му позајмили прво слово. (За сваку групу да буде друго име, које одговара њиховом првом слову).  Кад позајмите слово, тражите да изговоре своје име без првог слoва, а ако погреше не треба их исправљати. На крају треба од та четири фонема да направе нову реч. 

Пета фаза
Циљ: овладавање временским следом позиције глaса у речи посредством просторног следа - диференцијације сугластника и самогласника
Сценарио за радиницу: Материјал: шема речи са квадратићима, квадратићи у две боје (црвени за сугласнике а плави за самогласнике) Шема и жетони су потребни сваком детету.
Које је прво слово речи ''Миш''?  (васпитач изговара реч са наглашеним гласом ''М''. Кад бисте у својим квадратићима писали ''Миш'' покажите на ком би месту било слово ''М''. Ту ставите црвени квадратић. Како би се миш звао без последњег слова? Ставимо други квадратић - за самогласник. Које нам је слово још остало? Ставимо последњи квадратић. Шта мислите, да ли треба ставити црвени или плави квадратић?
Слика два: ЗЕЦ .....понавља се слично.

Још неки примери:
  • Ја нећу изговорити целу реч. Ви је завршите ми-ш, зе-ц, па-с...
  • ставите квадратиће на место слова која сам изоворила
  • Које нам је слово остало у речи.....
  • Које је последње слово у речи (речи које се завршавају самогласником)....
  • Које је последње слово (речи које се завршавају сугласником)...
  • Користите шему да виде када су погрешили и где
  • Деца предлажу речи, васпитач их изговара без последњег гласа. Касније деца преузимају улогу васпитача.

.....