Шта је важно?

Из скрипти ,,У сусрет школи'', Припремни предшколски програм, јун 2006, аутори: радна група ПУ ,,11. април'', Нови Београд

С обзиром да је дете вредност само по себи, да има потребу да разуме себе и свет који га икружује, да ће то најбоље остварити у социјалној итеракцији са вршњацима и одраслима
ВАЖНО ЈЕ ДА:

  • Посматрамо дете и игру да би га упознали и разумели;
  • Уважимо свако дете, његову индивидуалност (потребе, итнтересовања...) и иницијативу;
  • Пружимо могућност детету да има слободу избора;
  • Подстичемо децу да мисле и раде заједно међусобно и са одраслима;
  • Омогућимо детету да се бави оним што му је  важно у животу (смисаона активност);
  • Подржимо и охрабримо га у покушајима, активностима, поступцима....
  • Континуирано сварамо услове детету да учи на свој начин, самостално, и да активно открива, истражује, проба, закључује;
  •  Интересовање детета треба развијати и умсеравати према зони наредног развоја - уз помоћ одраслог дете открива вредносну позицију и свет око себе, и временом она постаје део личних вредности самог детета;
  • Укључујте родитеље у заједничке активности са децом;